IAESTE International Day 2015 Doporučený

The event, which you should to visit. International Day, which take place on November 2, 2015, at Faculty of Technology at 1:00 pm, will offer to you an opportunity to meet international people, who are in the Zlin at internship. Students will present their countries and you can taste their national cousine. You can get information about internships, which you can take part a which will change your life. Come to exercise your english skills and get new contacts. We will be here and you?

Akce, na kterou musíte přijít! International Day, který se bude konat 2. 11. 2015 na technologické fakultě v 13:00, vám nabídne příležitost poznat mezinárodní studenty, kteří jsou ve Zlíně na stáži. Studenti budou prezentovat své země a bude zde možnost ochutnat i jejich národní kuchyni. Dozvíte se informace o stážích, kterých se můžete zúčastnit, a které vám změní život! Přijďte si procvičit angličtinu a navázat nové kontakty. My tam budeme a vy?

Admin

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Internetová stránka: www.iaeste-zlin.org