fbpx
Virtuální Veletrh iKariéra 2021 bude největším online veletrhem pracovních příležitostí v České republice.

Virtuální Veletrh iKariéra 2021 bude největším online veletrhem pracovních příležitostí v České republice.

Současný vývoj situace pandemie COVID-19 v České republice nás vede k rozhodnutí, že v zájmu bezpečnosti všech účastníků našich tradičních veletrhů, musíme plně přenést naše akce do virtuálního prostředí. Hledali jsme optimální řešení, které by umožnilo studentům a letošním absolventům vysokých škol, získat informace o aktuálních kariérních nabídkách zaměstnavatelů online. Rozhodli jsme se proto využít řešení, které jinde ve světě funguje - Virtual Career Fair platform. Veletrhy, které IAESTE organizuje pro studenty šesti vysokých škol (ČVUT, VŠCHT, ZČU, TUL, VUT, UTB) tak proběhnou v jediný den:

14. dubna 2021 od 9:00 hodin

a slibují účast téměř 200 předních zaměstnavatelů z celé České republiky.

Zaměstnavatelé mohou oslovit studenty všech vysokých škol spolupracujících s IAESTE v rámci jednoho virtuálního veletrhu. Standardní účast zahrnuje účast jedné firmy (1 připojení personalisty či člena HR týmu) na jedné virtuální fakultě. Počet zástupců firmy na další virtuální fakultě či fakultách lze po dohodě doobjednat.

Virtuální celorepublikový Veletrh pracovních příležitostí iKariéra

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat ve virtuálním prostředí. Nevýhodou bude ztráta osobního kontaktu, nemožnost fyzické účasti na expozicích, a absence příjemných bonusů ve formě kávy, osobních setkání s dalšími studenty, s kamarády či přáteli kolem sebe. Naopak výhodu ale bude možnost setkat se s větším množstvím zaměstnavatelů a udělat si lepší přehled a možnostech vaší budoucí kariéry. Kariéry, kterou přinesla doba covidová. Dokonce možná změníte některé své pohledy na kariérní příležitosti a třeba vás zaujme nějaká příležitost, o které jste zatím nikdy ani neuvažovali. 

Očekáváme téměř 200 firem, které budou nabízet uplatnění všem studentům napříč všemi průmyslovými i neprůmyslovými obory. Tradičně nejsilnější zastoupení má odvětví automobilového průmyslu a elektrotechniky. Generálním partnerem IAESTE České republiky a projektu iKariéra se pro letošní rok stala společnost ČEZ. iKariéru tvoří trojice projektů. V první řadě je to virtuální Veletrh ikariéra, který tvoří páteř kontaktu mezi studenty, absolventy a zaměstnavateli. Virtuální veletrh je ale pouze jednodenní akcí, proto je podpořen online job portálem iKariéra.cz, který nabízí aktuální informace o nabízených pracovních příležitostech v průběhu celého roku. Zaměstnavatelé (například profil firmy Valeo) zde celoročně mají své profily a také aktuální nabídky (nabídky práce firmy Valeo). Zaměstnavatelé zde mají taky možnost publikovat články a zajímavosti se zaměřením na studenty a absloventy vysokých škol. (články + fotogalerie firmy Valeo). Třetím pilířem projektu iKariéra je pak tištěný Katalog iKariéra. Ten bude podporou online virtuální iKariéry a umožní zviditelnění nabídek firem v nedigitálním světě. Bude distribuován na vysokých školách, kde IAESTE působí v celkovém nákladu 16.000 kusů v průběhu roku 2021 (například katalog iKariéra 2020 IAESTE UTB Zlín). Odkazy ve formátu QR kódů bude i tento tištěný Katalog iKariéra odkazovat na aktuální nabídky zaměstnavatelů v online iKariéře.cz (aktuální pracovní nabídky na iKariera.cz).

Virtuální veletrh pracovních příležitostí iKariéra 2021 obsáhne následující obory a specializace:

 • Fakulta strojní Brno, ČVUT, ZČU, Liberec
 • Fakulta mechatroniky ZČU (aplikované vědy-robotika), Liberec (mechatronika)
 • Fakulta stavební Brno, ČVUT, ZČU (aplikované vědy-stavební)
 • Fakulta elektrotechnická Brno, ČVUT, ZČU
 • Fakulta informačních technologií Brno, ČVUT, ZČU (aplikované vědy-informatika), Zlín (aplikovaná informatika)
 • Fakulta biomedicíny (medicínské aplikace) VŠCHT, ČVUT - biomedicínské inženýrství, Brno - FCH, FSI
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie (+živko) VŠCHT, Brno - FCH, Zlín fakulta technologická
 • Fakulta chemicko-inženýrská (a fyzikální inženýrství) VŠCHT, Zlín - fakulta technologická, ČVUT - FJFI
 • Fakulta ekonomická Liberec, Brno, ČVUT - MÚVS, ZČU, VŠCHT - MÚVS, Zlín - management a ekonomika
 • Fakulty ostatní Liberec, Brno, ČVUT, ZČU, VŠCHT, Zlín

 

Program a expozice virtuálního veletrhu

Expozice zaměstnavatelů jsou standardní stánky, každý zaměstnavatel může na uvedené části stánku umístit své inzertní plochy. Standardní účast zahrnuje účast jedné firmy (1 připojení personalisty či člena HR týmu) na jedné virtuální fakultě. Počet zástupců firmy na další virtuální fakultě či fakultách lze po dohodě doobjednat.

 

Všechny informace a materiály, které nahrajete prostřednictvím systému pro správu obsahu, budou návštěvníkovi k dispozici v době, kdy je veletrh otevřen pro veřejnost. Informace lze také aktualizovat v reálném čase pouhým kliknutím.

 • Profil firmy: Logo, Kontaktní informace, Odkazy, Sociální média, Další informace o společnosti, Nabídky
 • Design: Vyberete si bannery a bostery pro design stánku. Vyberete si virtuální osobu ve stánku. 
 • Videa: Můžete sdílet neuploadovaná videa vaší organizace. (odkazy na YouTube nebo Vimeo videos)
 • Dokumenty ke stažení: Nahrajte dokumenty do svého stánku, aby si je návštěvníci mohli stáhnout (PDF, Word nebo JPG)
 • Mailbox: Zde můžete i nadále přijímat zprávy od návštěvníků, i když nejste připojeni k veletrhu.
 • Nabídky spolupráce se studenty / kariérní nabídky pro absolventy: Zde můžete nahrávat nabídky práce, nabídky produktů atd.
 • Chat: Promluvte si s návštěvníky veletrhu prostřednictvím chatu. Můžete mít skupinové chaty (veřejné chaty) nebo chatovat s jednotlivci (soukromé chaty), můžete jim posílat odkazy nebo dokončit rozhovor s nimi prostřednictvím video callu. Připojte se k chatu, kdykoli chcete, nebo naplánujte čas, kdy budete připojeni, aby návštěvníci věděli, kdy se s vámi mohou spojit. Po skončení veletrhu si můžete prohlédnout přepisy chatu veřejného a soukromého chatu.
 • Statistiky návštěvnosti: Prostřednictvím systému pro správu obsahu navíc vidíte počet návštěvníků, kteří navštívili váš stánek, a profil uchazečů, kteří se ucházeli o vaše nabídky práce, filtrovat a exportovat jejich kontaktní informace.

 

Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Řada zaměstnavatelů nabízí také možnosti zapojení do praxí a stáží ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra - otevření stánků zaměstnavatelů
9:15 – 12:00 Paralelní prezentace Generálního partnera ČEZ a dalších partnerů IAESTE České republiky
10:00 – 15:00 Paralelní panelové diskuse
16:00 Předpokládaný konec
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in