fbpx
Veletrh pracovních příležitostí 2020

Veletrh pracovních příležitostí 2020

Veletrh se bude konat ve středu 1. dubna 2020. Centrální expozice veletrhu proběhne tradičně na Fakultě aplikované informatiky, přičemž některé další expozice firem mohou být i na dalších fakultách, například na Fakultě technologické. Zaměstnavatelé se mohou účastnit veletrhu na více fakultách najednou a oslovit tak všechny obory studia.

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra IAESTE UTB Zlín

Veletrh pracovních příležitostí se tento rok bude konat v prostorách Fakulty technologické (U15 a U1) a Fakulty aplikované informatiky (U5), které jsou dvěma ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na 27. ročník akce přijede čtyřicítka firem, které budou nabízet uplatnění všem studentům napříč našimi obory. Tradičně nejsilnější zastoupení má odvětví automobilového průmyslu. Mezi TOP zaměstnavatale patří dlouhá léta společnost Barum Continental, která se bude účastnit veletrhu na obou fakultách. Našim studentům nabízí prestižní absolventský program s rozvojem odborných znalostí, brigády, praxe a stáže a dokonce stipendia.  

V současné době na univerzitě studuje více jak 9000 studentů. Každý rok veletrh navštíví přibližně 1000 studentů technických a ekonomických oborů. V rámci veletrhu je vydáván Katalog pracovních příležitostí IAESTE UTB Zlín, který je již 25 let největším zdrojem informací o zaměstnání a spolupráci s praxí pro studenty a absolventy technických, technologických a ekonomických oborů na naší univerzitě. V průběhu veletrhu, a následně v rámci našich dalších akcí, budeme distribuovat 2500 kusů výtisků. Souběžně poběží také elektronická verze katalogu s očekávanou návštěvností dalších 2000 studentů a absolventů.

Díky tradici, velkému množství firem, soutěží a doprovodnému programu je veletrh mezi studenty oblíben. Primárním cílem veletrhu je seznámit studenty se situací na trhu práce a pomoci jim s tvorbou jejich profesního profilu již v průběhu studia. Pro studenty bakalářského i magisterského stupně studia je zajímavá především možnost získání praxe při studiu a také spolupráce na tématech bakalářských a diplomových prací. Univerzita samotná nabízí možnost zapojení zaměstnavatelů do projektu praxe a stáže ve firmách, které jsou mezi studenty stále častěji využívány.

Fotogalerii z veletrhu 2019 konaného na Fakultě technologické naleznete zde.

Fotogalerii z veletrhu 2019 konaného na Fakultě aplikové informatiky naleznete zde.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně studují studenti šesti fakult následující obory a specializace:

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

 

Program a expozice veletrhu

Veletrh se koná v reprezentativních prostorách Fakulty technologické (U15 a U1) a Fakulty aplikované informatiky (U5). Expozice zaměstnavatelů nejsou nijak omezeny prostorem, každý zaměstnavatel může použít vlastní stánek. Po domluvě lze použít pro vaši propagaci i další prostory uvnitř a vně fakulty. K dispozici jsou standardně elektrické přípojky i WIFI. Každý zaměstnavatel má rovněž možnost 10 minutové prezentace v rámci foyer veletrhu, může uspořádat soutěže individuálně, nebo se partnersky zapojit do soutěží organizovaných ze strany IAESTE.

Program dne:

9:00 Oficiální zahájení Veletrhu pracovních příležitostí (rektor, děkan, koordinátor IAESTE)
9:15 – 15:00 Prezentace společností na stáncích
9:15 – 13:00 Prezentace společností doplněná o doprovodné soutěže
15:00 Předpokládaný konec

Účastí na veletrhu získáváte automaticky jednu strukturovanou standardní stranu v Katalogu iKariéra UTB Zlín zdarma.

Vstup pro zaměstnavatele a participující firmy najdete zde.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in